Pejabat Struktural Pemda DI Yogyakarta
File-file yang bisa dilihat :
1. 0849_profil_pejabat_struktural.pdf

PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso Komplek THR Yogyakarta
Telp : (0274) 373444, 389432 Fax : (0274) 374496
Email : ppid@jogjaprov.go.id