Struktur Organisasi Pemda DI Yogyakarta
File-file yang bisa dilihat :
1. 1022_struktur_organsasi_ppid_2.pdf

PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso Komplek THR Yogyakarta
Telp : (0274) 373444, 389432 Fax : (0274) 374496
Email : ppid@jogjaprov.go.id